Avdragsrätt för arbetslöshetsförsäkringen

Motion 2018/19:1622 av Åsa Karlsson (S)

av Åsa Karlsson (S)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om avdragsrätt för arbetslöshetsförsäkringen och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Alliansen försämrade på flera olika sätt trygghetsförsäkringen vid arbetslöshet,
a-kassan, under mandatperioden 2010–2014. Inträdet i försäkringen försvårades, ersättningen sänktes och avgiften höjdes. Dessutom baserades avgiften på hur stor risk grupper hade att bli arbetslösa. Det visade sig vara ett hot mot utvecklingen i Sverige.

Sverige ska ligga i topp när det gäller kunskap, kompetens och produktivitet för att klara en väl utbyggd välfärd och goda löner i den öppna globaliserade ekonomin. Då behövs det en omställningsförsäkring som tryggar ekonomin för enskilda människor. Under olika perioder har arbetslöshetsförsäkringen hjälpt till att möjliggöra omstruk­tureringen i ett föränderligt Sverige.

Det är viktigt att fler ska ha råd att vara med i a-kassan. Därför bör möjligheten att göra avdrag för a-kassan ses över. En sådan politik är bra för Sverige, för företagen och för den enskilde som kan börja om på nytt.

Åsa Karlsson (S)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Skatteutskottet

Händelser

Inlämnad: 2018-11-28 Granskad: 2018-11-28 Hänvisad: 2018-12-05
Yrkanden (1)