Automatisk hastighetsövervakning

Motion 1992/93:T321 av Kenneth Attefors (nyd)

av Kenneth Attefors (nyd)
I regeringens budgetproposition föreslår
kommunikationsministern att staten skall anslå 5 miljoner
kronor till automatisk hastighetsövervakning.
Vi tycker att denna typ av övervakning inkräktar på den
personliga integriteten och kan vara rättsvidrig, varför detta
sätt att övervaka hastigheter ej skall tillåtas.
Övervaka gärna hastigheten på våra vägar, men det skall
ske med levande poliser.

Hemställan

Med hänvisning till det anförda hemställs
1. att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna
vad i motionen anförts om att ej tillåta automatisk
hastighetsövervakning,
2. att riksdagen ej anslår 5 miljoner kronor för
automatisk hastighetsövervakning enligt
Kommunikationsdepartementets förslag.

Stockholm den 21 januari 1993

Kenneth Attefors (nyd)
Ärendet är avslutat Motionskategori: - Tilldelat: Trafikutskottet

Händelser

Inlämning: 1993-01-26 Bordläggning: 1993-02-09 Hänvisning: 1993-02-10

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (4)