Åttaårsregeln vid gymnasiebetyg

Motion 2015/16:2164 av Mattias Jonsson m.fl. (S)

av Mattias Jonsson m.fl. (S)

Förslag till riksdagsbeslut

  1. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att överväga att se över enskilda gymnasiebetygs giltighetstid och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Många människor i Sverige står utan jobb. En väg till den alltmer flexibla och föränderliga arbetsmarknaden är den kommunala vuxenutbildningen, även benämnd som komvux. Regeringen ha aviserat efterlängtade satsningar på att bygga ut vuxenskolan, för att ge fler chansen att höja sin kompetens och vidareutbilda sig. Staten ska stötta den som vill utbilda sig – inte förhindra. Men trots detta finns det vissa lagmässiga hinder som försvårar för den medborgare som vill utbilda sig och ta igen högstadie- eller gymnasieskola i senare ålder.

Ett sådant är att ett betyg som har beslutats och registrerats mer än åtta år före slutbetygets utfärdande får enligt kapitel 4:12 i förordningen om kommunal vuxenutbildning bara tas in i slutbetyget om rektor på grund av särskilda skäl medger det. Detta är en regel som är helt förödande för många människor. Ett exempel på detta kan vara en inte särskilt ovanlig situation i Sverige: en person som har hoppat av gymnasiet, och först efter åtta–tio år bestämmer sig för att tillgodogöra sig de ämnen som personen saknar. På grund av åttaårsregeln måste denna person, som vill ta tag i sin tillvaro och förbättra sin anställningsbarhet, istället läsa om alla gymnasieskolans kurser – trots att varje enskild kurs i sig är godkänd av en lärare.

Om Sverige ska ha en välutbildad befolkning som konkurrerar med kunskap bör regeringen överväga att se över denna regel. Över en natt skulle vi få människor som går från att hålla sig undan vuxenutbildningen av rädsla för att behöva läsa om hela gymnasieskolan, till att de kan ta igen de sista få kurser som behövs för fullständig högskolebehörighet. På det sättet kan de vidareutbilda sig och stå redo för framtidens utmaningar och morgondagens jobb. Det finns något märkligt i att ett slutbetyg gäller hela livet, så länge den genomförs i tonåren, men att någon som bara kunnat genomföra två tredjedelar av gymnasieskolan bara har åtta år på sig innan samma avklarade kurser och betyg upphör att gälla. Detta trots att de kurser som genomförts är precis lika godkända i båda fall. 

Mattias Jonsson (S)

Adnan Dibrani (S)

Monica Haider (S)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Utbildningsutskottet

Händelser

statustext: Ärendet är avslutat Inlämnad: 2015-10-06 Hänvisad: 2015-10-13

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)