Att studera utomlands

Motion 2008/09:Ub426 av Anna Lilliehöök (m)

av Anna Lilliehöök (m)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att studera utomlands.

Motivering

Betydligt fler svenska studenter skulle kunna utnyttja möjligheterna till utbytesår vid universitet och högskolor inom utbytesprogram såsom Erasmus-programmet. Informationsinsatser skulle kunna stimulera fler studenter att utnyttja de möjligheter som utbytesprogrammen erbjuder. Motsvarande gäller för att universitet och högskolor i Sverige skall kunna locka fler utländska studenter att komma till vårt land som utbytesstudenter. Eventuella hinder och begränsningar för utbytet behöver därför inventeras.

När det gäller information till utländska studenter, inför deras studier i Sverige, är Sverige ett föregångsland som erbjuder goda möjligheter för studenter från andra länder och tydligt redovisar god information om krav för studenter från andra länder att komma in på svenska utbildningslinjer. Detta återspeglar sig också i att relativt sett många utländska studenter kommer hit för att genomföra sin utbildning. Sådan information kan vara betydligt mer svårtillgänglig i andra länder.

Informationen till blivande svenska studenter, om möjligheter och krav för att genomföra sin utbildning vid utländska lärosäten, är däremot svårtillgänglig i många fall. Tillgängligheten av information om möjligheter och krav för svenska studenter som vill studera utomlands bör därför undersökas och samarbetet mellan länder förbättras.

Stockholm den 2 oktober 2008

Anna Lilliehöök (m)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Utbildningsutskottet

Händelser

Inlämning: 2008-10-06

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)