Åtgärder mot tiggeri och prostitution

Motion 2021/22:662 av David Lång (SD)

av David Lång (SD)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att tiggeri och prostitution ska betraktas som oärlig försörjning och därmed vara skäl för att avvisa respektive utvisa utländska medborgare som ägnar sig åt sådan verksamhet, och detta tillkännager riksdagen för regeringen.

Motivering

Det har förekommit att polisen i olika delar av landet valt att sända hem utländska tiggare och prostituerade med hänvisning till att deras försörjning är oärlig. I förarbetena till den svenska utlänningslagen nämns bland annat prostitution som en oärlig försörj­ning som innebär att den som gör sig skyldig till detta kan sändas hem. Beslutet att avvisa respektive utvisa utländska tiggare kritiserades i ett beslut av Justitieombuds­mannen (JO), som menar att tiggeri inte är att betrakta som oärlig försörjning då det inte är kriminellt att vara tiggare i Sverige. JO menar att endast kriminell verksamhet är oärlig försörjning. Nyligen avslöjades också att Göteborgspolisen avvisat respektive utvisat rumänska prostituerade med hänvisning till att de bedriver oärlig försörjning och att den verksamhet de bedriver möjliggör annan kriminell verksamhet genom koppleri och brott mot sexköpslagen. Det har förekommit att avvisade fått hjälp med att JO-anmäla polisen med hänvisning till att deras verksamhet inte är ett brott i Sverige. Vi menar att tiggeri och prostitution inte är att betrakta som ärlig försörjning. JO:s beslut är oroväckande och har sannolikt bidragit till den senaste tidens inflöde av tiggare och prostituerade som med hänvisning till EU:s fria rörlighet kan bedriva sin verksamhet såväl före som efter tre månaders vistelsetid i Sverige. Reglerna säger nämligen att man de första tre månaderna har rätt att vistas i ett EU-land utan att ha ett arbete eller studera. Efter tre månader ställs krav på att individen arbetar eller studerar, och genom att tiggeri eller prostitution inte är olagligt i Sverige kan således individen hänvisa till att den har en tryggad försörjning trots detta enligt vår uppfattning synnerligen oärliga försörjningssätt. JO:s beslut ställer krav på regeringen att förtydliga utlänningslagen, precis så som nämns i dess förarbeten, så att både tiggeri och prostitution kriminaliseras, eller åtminstone betraktas som oärlig försörjning, och därmed blir skäl för av- respektive utvisning från Sverige. Det ovan anförda bör ges regeringen till känna.

 

 

David Lång (SD)

 

 

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Socialförsäkringsutskottet

Händelser

Inlämnad: 2021-09-28 Granskad: 2021-09-28 Hänvisad: 2021-10-14

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)