Åtgärder mot missbruk

Motion 1988/89:So301 av Bengt Westerberg m.fl. (fp)

av Bengt Westerberg m.fl. (fp)
Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma.

Motion till riksdagen

1988/89:So301

av Bengt Westerberg m.fl. (fp)

Åtgärder mot missbruk

Drogmissbruket för med sig ett stort lidande, fysiskt och psykiskt för både

den enskilde missbrukaren och hans omgivning. Därtill kommer att mycket

betydande kostnader inom socialtjänsten, sjukvården och rättsapparaten är

direkt eller indirekt betingade av missbruket.

Ingen accepterar drogmissbruk, men ändå har vi vant oss så vid denna

företeelse, att det är svårt att föreställa sig vilka problem och vilka kostnader

vi skulle besparas om missbruket radikalt minskade. Vi skulle få resurser

att utveckla välfärden. Vi skulle t.ex. kunna kapa köerna till behandlingar

på sjukhusen, om inte så många
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida
Ärendet är avslutat Motionskategori: - Tilldelat: Socialutskottet

Händelser

Inlämning: 1989-01-25 Bordläggning: 1989-02-01 Hänvisning: 1989-02-02

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (16)