Åtgärder mot jihadresenärer m.m.

Motion 2014/15:1005 av Kent Ekeroth m.fl. (SD)

av Kent Ekeroth m.fl. (SD)

 

Förslag till riksdagsbeslut

  1. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att utländska medborgare med kopplingar till terroristnätverk ska utvisas med omedelbar verkan och med ett livstidsförbud mot att återvända.
  2. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att regeringen ska återkomma med ett lagförslag som gör det möjligt att upphäva medborgarskapet för tidigare utländska medborgare som har dubbla medborgarskap och som väljer att åka utomlands för att ha samröre med terroristnätverk eller dylikt.
  3. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att utreda hur ett indragande av medborgarskap kan se ut i praktiken – även om det gör någon statslös.
  4. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att kriminalisera s.k. jihadresor o.d. med kännbara straff som påföljd.

Motivering

I slutet av 2012 uppmärksammade svenska medier en rekryteringsfilm för islamister i Syrien. En stor grupp maskerade män med automatvapen och al-Qaidaflagga framför ett budskap med muslimska kampsånger i bakgrunden. Det speciella med den här filmen är att den framförs på svenska – den är nämligen inspelad av gruppen Svenska Islamkrigare.

 

En muslimsk man förklarar att filmen riktar sig till alla muslimer i Sverige, samtidigt som han uppmanar dem att resa till Syrien och slå följe med hans islamistgrupp. ”Jihad är obligatoriskt för alla som tror på Allah, obligatoriskt i Sverige och i hela världen”, säger han bland annat.[1]

 

Våren 2013 kunde vi även läsa Säpos årsrapport om terroristhotet mot Sverige. Varken utländska separatister eller vänster- eller högerextrema grupper utgör enligt Säpo något konkret hot. Det gör däremot islamisterna. I rapporten står att läsa:

 

Individer inom de våldsbejakande islamistiska miljöerna i Sverige har under det senaste året fortsatt att ha kontakt med utländska terroristnätverk. Kontakterna rör sig om […] rekrytering av individer som vill resa till konfliktområden i syfte att delta i terroristrelaterad träning och strid […] I samband med denna typ av resande utsätts individer sannolikt för påverkan av aktörer med en uttalad attentatsavsikt mot västvärlden. Såväl resenärer som befinner sig utomlands och har kontakt med aktörer i Sverige som återvändare som upprätthåller kontakt med utländska terroristnätverk, utgör ett potentiellt attentatshot mot Sverige.”[2]

 

I samband med att frågan åter aktualiserats i media agerar till slut Socialdemokraterna genom nytillträdde justitieministern Morgan Johansson, vilken nyligen annonserade att han vill ”snabbutreda” en eventuell lag emot jihadresor. Det är visserligen välkommet, men också förbryllande eftersom Socialdemokraterna så sent som i april 2014 röstade nej till Sverigedemokraternas förslag som gick ut på att dra tillbaka medborgarskapet för de jihadresenärer som har dubbla medborgarskap samt utvisa de som inte har något svenskt medborgarskap.

 

Det är värt att komma ihåg att Socialdemokraterna inte har presenterat några som helst egna förslag på området i syfte att åtgärda problemet eller på annat sätt låtit förstå att de varit missnöjda med den befintliga lagstiftningen. Inte heller visade den tidigare regeringen några ambitioner att komma tillrätta med den otillräckliga lagstiftningen.

 

Ett tydligt exempel på detta är lagen om särskild utlänningskontroll som ger regeringen rätt att utvisa terroristanknutna utlänningar. Trots vetskapen om att utlänningar med terrorkopplingar befinner sig i Sverige, har denna lag endast använts vid två tillfällen de senaste sex åren.[3]

 

Med tanke på att hotnivån avseende terrorism i Sverige höjdes från lågt till förhöjt hot hösten 2010, med de muslimska terrorattentaten i Boston och Kenya färskt i minnet samt jihadresorna till bland annat Irak och Syrien, föreslår vi att utländska medborgare med kopplingar till sådana terroristnätverk utvisas med omedelbar verkan, med ett livstidsförbud mot att återvända.

 

Vidare vill vi se ett lagförslag som upphäver medborgarskapet för de medborgare med dubbla medborgarskap som väljer att åka utomlands för så kallade jihadresor med tillhörande aktiviteter, vilket inkluderar medverkande i grupper som exempelvis Islamska staten, al-Qaida eller al-Shabab.

 

Det är nämligen orimligt att en person som väljer att delta i dessa gruppers verksamhet ska välkomnas tillbaka till Sverige. I vissa situationer har emellertid personen i fråga endast svenskt medborgarskap. Att delta i dessa gruppers verksamhet är dock så allvarligt att vi även vill att det ska utredas hur ett indragande av medborgarskap som gör dem statslösa kan se ut i praktiken.

 

Sist men inte minst ska givetvis jihadresor och dylikt kriminaliseras i Sverige med kännbara straff som påföljd. På så sätt visar vi med en tydlig markering att muslimska extremister inte är välkomna i Sverige.

.

Kent Ekeroth (SD)

 

Richard Jomshof (SD)

Adam Marttinen (SD)

 


[1] http://www.liveleak.com/view?i=eb8_1353966993

[2] Regeringens skrivelse 2012/13:43 s. 6.

[3] Regeringens skrivelse 2012/13:43 s. 5.

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Justitieutskottet

Händelser

Inlämnad: 2014-11-06 Granskad: 2014-11-07 Hänvisad: 2014-11-12

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (4)