Åtgärder mot illegala invandrare

Motion 2017/18:3543 av Kent Ekeroth (SD)

av Kent Ekeroth (SD)

Förslag till riksdagsbeslut

  1. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att luckra upp sekretessreglerna mellan myndigheter för att lättare upptäcka och hitta illegala invandrare och tillkännager detta för regeringen.
  2. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att Skatteverket måste få möjlighet att återkalla olika registreringar när de är baserade på falska handlingar, och detta tillkännager riksdagen för regeringen.

Motivering

Sverigedemokraterna har föreslagit en rad åtgärder för att komma tillrätta med illegala invandrare: allt från ordentliga gränskontroller till begränsning av välfärdssystemet med mera.

I brist på sådana åtgärder från de andra partierna har flera andra problem uppstått i vårt land. Ett av dem, med de andra sju partiernas goda minne, är att det har blivit lätt att leva i Sverige som illegal invandrare.

Jens Wiberg vid gränspolisen menar att ett av problemen är att man som utländsk medborgare kan gå in och få en A-skattsedel från Skatteverket utan att på något vis styrka att man har ett arbetstillstånd. Det är ett stort problem i dag som lurar många arbetsgivare, menar han.

Skatteverket menar också att kontrollen av missbruk av samordningsnumren försvåras av sekretessregler mellan till exempel Skatteverket och Migrationsverket.

Sekretessreglerna mellan myndigheter måste därmed luckras upp och Skatteverket måste få möjlighet att återkalla olika registreringar när de är baserade på falska handlingar. Regeringen bör återkomma till riksdagen med sådana förslag.

Kent Ekeroth (SD)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Skatteutskottet

Händelser

Inlämnad: 2017-10-05 Granskad: 2017-10-05 Hänvisad: 2017-10-13

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (2)