Åtgärder mot doping

Motion 1988/89:So416 av Bo Lundgren m.fl. (m)

av Bo Lundgren m.fl. (m)
Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma.

Motion till riksdagen
1988/89:So416

av Bo Lundgren m.fl. (m)
Åtgärder mot doping

Hemställan

Med hänvisning till vad som anförts i motion 1988/89:Kr502 hemställs

att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna vad som
anförts i motionen beträffande åtgärder mot doping.

Stockholm den 13 januari 1989

Bo Lundgren (m)

Hugo Hegeland (m)

Ewy Möller (m)

Karl-Gösta Svenson (m)

Ingegerd Troedsson (m)

Knut Wachtmeister (m)

Margit Gennser (m)

Ingrid Sundberg (m)

Göran Astrand (m)

Lars Ahlmark (m)

Elisabeth Fleetwood (m)

Lars Ahlström (m)

Charlotte Cederschiöld (m)

Karin Falkmer (m)

Ingvar Eriksson (m)

Sten Svensson (m)

Ingrid Hemmingsson (m)

Gullan Lindblad (m)

Inger René (m)

Hans Dau (m)

Per Stenmarck (m)

Ann-Cathrine Haglund (m)

Wiggo Komstedt (m)

Bertil Persson (m)

Hans Nyhage (m)

Mona Saint Cyr (m)

Ärendet är avslutat Motionskategori: - Tilldelat: Socialutskottet

Händelser

Inlämning: 1989-01-25 Bordläggning: 1989-02-01 Hänvisning: 1989-02-02

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (2)