Åtgärder mot brott

Motion 1990/91:Ju821 av Olof Johansson m.fl. (c)

av Olof Johansson m.fl. (c)
Sammanfattning

Den ökande brottsligheten är ett allvarligt problem i det
svenska samhället. På sikt kan den ökande
brottsbenägenheten allvarligt hota det svenska samhällets
öppenhet och medverka till en utveckling där gemenskap
och ansvarstagande mellan människor försvåras.

En av politikens viktigaste uppgifter är att vidta åtgärder
för att ställa upp klara och entydiga gränser, att förebygga
brottslig verksamhet samt att reagera mot kriminalitet.
Reaktionerna mot våld och hot om våld måste vara särskilt
tydliga.

I denna motion presenterar centern förslag till inriktning
av det kriminalpolitiska arbetet framöver.

Det kriminalpolitiska arbetet ska ägna särskild
uppmärksamhet åt och prioritera resurser till områdena
brottsförebyggande arbete, våldsbrott,
narkotikabrott,
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida
Ärendet är avslutat Motionskategori: - Tilldelat: Justitieutskottet

Händelser

Inlämning: 1991-01-25 Bordläggning: 1991-02-05 Hänvisning: 1991-02-06

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (115)