Återinförande och utveckling av vårdnadsbidraget

Motion 2018/19:1829 av Jan Ericson (M)

av Jan Ericson (M)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om möjligheten att återinföra och utveckla vårdnadsbidraget och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Avskaffandet av vårdnadsbidraget var ett stort steg bakåt för familjernas frihet att själva få styra sina egna liv. Därför bör möjligheten att på sikt återinföra vårdnadsbidraget ses över.

I samband med en sådan översyn är det även lämpligt att överväga om ett framtida system skulle kunna bli mer flexibelt än det gamla med avseende på kommunernas möjligheter att utforma bidraget efter förutsättningarna i den egna kommunen. Varje kommun avgör bäst hur behoven ser ut i den egna kommunen.

Jan Ericson (M)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Socialförsäkringsutskottet

Händelser

Inlämnad: 2018-11-29 Granskad: 2018-11-29 Hänvisad: 2018-12-05
Yrkanden (1)