Återinförande möjligheten att betala räkningar via lantbrevbäraren

Motion 2008/09:T458 av Mats Pertoft och Jan Lindholm (mp)

av Mats Pertoft och Jan Lindholm (mp)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att återinföra möjligheten att betala räkningar och ta ut kontanter via lantbrevbäraren.

Motivering

Lantbrevbäraren har en stark och stolt tradition i Sverige. Länge har möjligheten att fullt ut utnyttja Postens hela tjänsteutbud och därutöver även kunna sköta in- och utbetalningar varit en förmån som boende på landsbygden har uppskattat mycket. Ibland har man till och med upplevt att man har haft en bättre postservice på landet än i staden.

Men nu är det slut med det. I och med att Svensk Kassaservice läggs ner kommer även lantbrevbärarens möjligheter att ta emot in- och utbetalningar att försvinna. Detta kommer att drabba många, framförallt åretruntboende på landsbygden, och då särskilt äldre som kanske inte i lika hög utsträckning reser in till tätorten.

Samtidigt kan man fråga sig varför det är nödvändigt att denna utmärkta service försvinner från lantbrevbäraren. Det måste ju inte nödvändigtvis vara Svensk Kassaservice som hanterar in- och utbetalningar via lantbrevbäraren. Regeringen som huvudman och ägare för Posten kan ge Posten i uppdrag att finna andra samarbetspartner, till och med regionalt olika samarbetspartner, med vilkas hjälp lantbrevbärarna skulle kunna fortsätta att erbjuda denna service.

Därför föreslår vi att riksdagen ger regeringen i uppdrag att se till att denna service även i fortsättningen skall finnas tillgänglig hos lantbrevbäraren.

Stockholm den 5 oktober 2008

Mats Pertoft (mp)

Jan Lindholm (mp)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Trafikutskottet

Händelser

Inlämning: 2008-10-06

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)