Återinförande av kömiljarden

Motion 2018/19:1743 av Edward Riedl (M)

av Edward Riedl (M)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att återinföra och utveckla kömiljarden och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Svensk sjukvård håller generellt en hög internationell standard. Tyvärr får patienterna ofta erfara detta för sent då många landsting har långa vårdköer. För att motverka lång väntetid införde Alliansen en kömiljard. Landsting som lyckades korta köerna fick genom denna en prestationsbaserad ersättning från staten. Effekterna blev positiva då många landsting lyckades korta sina vårdköer.

Tyvärr avskaffade den rödgröna regeringen kömiljarden och som ett resultat av detta har patienterna tvingats vänta längre på vård och de svenska vårdköerna fördubblades under den föregående mandatperioden. Svensk sjukvård ska vara tillgänglig och ingen ska behöva vänta för länge. Kan staten uppmuntra landstingen att förbättra sitt arbete bör detta också göras.

 

 

Edward Riedl (M)

 

 

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Socialutskottet

Händelser

Inlämnad: 2018-11-28 Granskad: 2018-11-28 Hänvisad: 2018-12-05

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)