Återinför skrotbilspremien

Motion 2020/21:2525 av Åsa Eriksson (S)

av Åsa Eriksson (S)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att skapa incitament för att fler fordon ska skrotas på ett ansvarsfullt sätt och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Övergivna bilar i naturen är fortfarande ett stort problem för många av landets kommu­ner och är även ett hot mot vår miljö. Efter att skrotbilspremien togs bort år 2007 har problemet växt eftersom det saknas incitament att köra det uttjänta fordonet till en bil­skrot.

Den socialdemokratiskt ledda regeringen har 2018 beslutat om en förordning som innebär att kommuner kan få bidrag för kostnader som kommunen haft för flyttning, uppställning och skrotning av fordon som står felparkerade, däribland s.k. målvakts­fordon. Statistik över skrotningsintyg från Transportstyrelsen visar att det ändå är betydligt färre bilar som skrotas lagligt i dag än år 2007.

De övergivna bilarna kan utgöra fara, de förfular landskapet, de fäller ut skadliga ämnen som förstör miljön och kostar också kommunerna stora resurser att försöka få ägaren att åtgärda.

Enligt uppskattningar av Bil Sweden har över en halv miljon bilar varit avställda i mer än tre år och skulle egentligen kunna skrotas. Det är hög tid att andra incitament skapas för att fler fordon ska skrotas på ett ansvarfullt sätt när de inte längre kan användas.

Åsa Eriksson (S)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Miljö- och jordbruksutskottet

Händelser

Inlämnad: 2020-10-05 Granskad: 2020-10-05 Hänvisad: 2020-10-14

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)