Återförstatliga järnvägsunderhållet snarast

Motion 2014/15:2136 av Per Klarberg m.fl. (SD)

av Per Klarberg m.fl. (SD)

 

Förslag till riksdagsbeslut

  1. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att allt järnvägsunderhåll ska återgå i statlig regi så fort som möjligt.

Motivering

Den svenska järnvägens situation börjar allt mer likna den engelska järnvägens krasch efter deras privatisering. Men till skillnad från Sverige så har England gjort om och gjort rätt.

 

Per Corshammar, järnvägsingenjör och utredningsexpert, skrev en rapport under sin tid på Banverket. Corshammar konstaterade i sin rapport att dåvarande Banverkets upphandlingskostnad för ett arbete var 15 procent och entreprenörens administration för det var 10 procent. En fjärdedel av en hundralapp för underhåll försvinner alltså redan innan arbetet ens kan påbörjas.

 

Prispressen gör att det mest akuta inte tas med i anbuden. Det andra som borde varit med i underhållet lämnas åt sidan eller blir dyrbara icke anbudssatta tilläggskontrakt med efterföljande tvister om vad som ingår i kontrakten eller ej.

 

En stor orsak till bristen på pengar till järnvägsunderhållet är i mångt och mycket en svällande byråkrati hos Trafikverket pga privatiseringen av järnvägsunderhållet. Lika många järnvägsarbetare som försvunnit från banan har ersatts av fler byråkrater på Trafikverket för att hantera anbuden. Med anbud är inte anbudsgivarna intresserade av att åtgärda fel som inte ingår i anbudet, då blir resultatet för Trafikverket dyrbara tilläggskontrakt.

 

Underhållskontrakt ska i takt med att de löper ut överföras till statliga Infranord. Infranord bör omgående bli en fristående underhållsenhet under Trafikverket som ansvarar för allt järnvägsunderhåll i egen regi.

.

Per Klarberg (SD)

 

Jimmy Ståhl (SD)

Nina Kain (SD)

 

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Trafikutskottet

Händelser

Inlämnad: 2014-11-10 Granskad: 2014-11-10 Hänvisad: 2014-11-12

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)