Återbetalning till CSN för värnpliktiga

Motion 2019/20:1379 av Elin Lundgren och Patrik Lundqvist (båda S)

av Elin Lundgren och Patrik Lundqvist (båda S)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att överväga att se över systemet för återbetalning av studieskuld till CSN för värnpliktiga och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Försvaret har i dag en delvis förändrad situation. Vi har ett nytt säkerhetsläge och fler behöver utbildas. Detta är påbörjat och plikten är aktiverad. Vi ser att fler värnpliktiga soldater och sjömän genomför sin grundutbildning. För att underlätta för de som påbörjat eller avslutat studier på högskolor och universitet att genomföra sin tid som värnpliktig soldat/sjöman kommer det att underlätta om återbetalning av studieskuld skjuts upp till dess att värnpliktstiden är avslutad.

 

 

Elin Lundgren (S)

Patrik Lundqvist (S)

 

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Utbildningsutskottet

Händelser

Inlämnad: 2019-10-02 Granskad: 2019-10-02 Hänvisad: 2019-10-11

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)