Återbäring av kommunal- och landstingsskatt

Motion 2014/15:2403 av Finn Bengtsson och Gunilla Nordgren (M)

av Finn Bengtsson och Gunilla Nordgren (M)

 

Förslag till riksdagsbeslut

  1. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om möjligheter till individuell återbäring av kommunal- och landstingsskatt vid överskott.

Motivering

Tidigare regering har på ett förtjänstfullt sätt prioriterat jobblinjen genom bland annat jobbskatteavdragen, som medfört skattelättnader för främst låg- och medelinkomsttagare.

 

Även alliansstyrda kommuner och landsting skulle vilja verka för ett sammantaget rimligare skatteuttag av medborgarna för deras ansvar för den totala skatteuppbörden i samhället.

 

Problemet är att det på förhand är svårt att veta hur bokslutet faller ut med ständiga risker för under- eller överskott. Kommunallagen kräver att budgeten balanseras, finans planeras och budgeteras ansvarsfullt och vanligen så att de förväntade inkomsterna överstiger de förväntade utgifterna.

 

Med en ansvarsfullt förd politik som gör att verksamhetens utgifter inte överstiger de budgeterade inkomsterna blir slutresultatet därför inte sällan ett överskott. Skatteuttaget visar sig alltså ofta vid en ansvarsfullt förd politik varit högre än vad som krävts för att bedriva den överenskomna verksamheten.

 

Därför är det ofta i praktiken omöjligt med dagens lagstiftning för finansiellt ansvarsfulla kommuner och landsting med en samtidig ambition att undvika att överbeskatta sina medborgare genom att föreslå skattesänkningar på förhand.

 

En lösning skulle vara att med en lagförändring erbjuda möjligheten för en kommun eller ett landsting, som visar på överskott vid bokslut, att få återföra detta till skattebetalarna i form av en skatteåterbäring istället. Vi vill därför att riksdagen ger regeringen till känna att det bör införas en lagändring i kommunallagen som möjliggör för kommuner och landsting att få besluta om återbäring av inbetalda skattemedel till enskilda medborgare under dessa förutsättningar.

.

Finn Bengtsson (M)

Gunilla Nordgren (M)

 

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Konstitutionsutskottet

Händelser

Inlämnad: 2014-11-10 Granskad: 2014-11-10 Hänvisad: 2014-11-12

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)