Assisterad befruktning för alla familjer

Motion 2018/19:322 av Annika Hirvonen Falk m.fl. (MP)

av Annika Hirvonen Falk m.fl. (MP)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om assisterad befruktning för alla familjer och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Alla familjer ser inte likadana ut. De består av olika människor, men är också byggda i olika typer av konstellationer. Vi har övergett tanken på att familjer enbart konstrueras av heterosexuella par och på senare år inkluderat ensamstående kvinnor och samkönade par i vår lagstiftning. Men många står fortfarande utanför. De samkönade par som vill bilda familj ihop med andra samkönade par exempelvis, liksom bästa vänner som går ihop och ser att de tillsammans har förutsättningar att ge en trygg och kärleksfull miljö åt ett barn.

Fertilitetslagstiftningen har byggts på synen att ett barn ska ha två föräldrar och att dessa ska vara ett kärlekspar. Lagstiftningen har i stora delar anpassats till endast dessa familjekonstellationer, trots att det saknas stöd i forskningen för att det skulle vara mängden föräldrar och deras inbördes relation till varandra som bestämmer om en miljö är god för ett barn att växa upp i. Det krävs ett omfattande arbete för att vi ska lämna en förlegad syn på att det är familjekonstellationen som bestämmer om familjeförhållandena är tillräckligt goda för att människor ska få vårdens hjälp att bilda familj.

Det är inte en mänsklig rättighet att ha barn, men förutsättningarna för att få tillgång till assisterad befruktning bör vara lika för alla människor, oberoende av vilken familjekonstellation man väljer. Om även andra inkluderas i fertilitetslagstiftningen än heterosexuella par, samkönade par och ensamstående kvinnor, kan det bli ett viktigt sätt att bilda familj för de många som idag har sämre möjligheter att bli föräldrar. Här ingår barnlängtande homosexuella manliga par, ensamstående oavsett kön och personer som till följd av fysiska tillstånd och sjukdomar har nedsatt fertilitet och som vill bilda familj med en vän eller tillsammans med ett annat par.

Det borde inte vara den valda typen av familjekonstellation som hindrar människor från att få vård för sin fertilitetsproblematik. Lagen bör vara lika även för de människor som inte passar in på traditionella familjekonstellationer.

I en separat motion redogörs för Miljöpartiets förslag att möjliggöra för fler än två att vara vårdnadshavare för ett barn. Detta är en ytterligare fråga som är central för att anpassa lagstiftningen till alla olika familjekonstellationer.

Annika Hirvonen Falk (MP)

Rasmus Ling (MP)

Åsa Lindhagen (MP)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Socialutskottet

Händelser

Inlämnad: 2018-11-13 Granskad: 2018-11-13 Hänvisad: 2018-12-05

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)