Arvodet för borgerliga vigselförrättare

Motion 2019/20:104 av Mikael Larsson (C)

av Mikael Larsson (C)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om arvodering för borgerliga vigselförrättare och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Borgerliga vigselförrättare utses av landets länsstyrelser. Det är också dessa som ansvarar för att betala ut arvode till vigselförrättarna. Sedan många år tillbaka så ligger arvodet på 110 kr/dag och har du flera vigslar på en och samma dag kan man få ytterligare 30 kr/vigsel. Detta arvode har inte räknats upp på många år. Du som vigselförrättare får ingen reseersättning för uppdraget men du kan begära det från det brudpar du ska viga om de inte vill vigas på den plats som kommunen anvisar. Regeringen bör därför utreda möjligheten till att vigselförrättarnas arvode årligen räknas upp med en viss procentsats. Detta för att också göra det möjligt att kunna rekrytera nya vigselförrättare i framtiden. Regeringen bör också utreda reseersättning för uppdraget. Uppdraget ses som ett hedersuppdrag och ska så fortsätta att göras.

Mikael Larsson (C)

Motionen är inlämnad Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Civilutskottet

Händelser

Inlämnad: 2019-09-20 Granskad: 2019-09-20
Yrkanden (1)