Arlandabanan

Motion 1992/93:T547 av Bertil Måbrink (v)

av Bertil Måbrink (v)
För både stambanetrafiken och trafiken på
Ostkustbanan har en väsentlig del i planeringen varit att
Ostkustbanan skall ha en nordlig anknytning till Arlanda,
med genomgående tåg.
Denna konstruktion finns med i uppgörelsen med de
regionala intressenterna på motsvarande sätt som det gör i
Dennisavtalet.
För över halva Sverige är således en nordlig anknytning
av Arlandabanan väsentlig.
Mot denna bakgrund är det viktigt att riksdagen lägger
fast att en sådan skall utföras utan fördröjning samt att en
dellösning som nu diskuteras inte är acceptabel.

Hemställan

Med hänvisning till det anförda hemställs
att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna
vad i motionen anförts om att en nordlig anknytning av
Arlandabanan skall utföras utan fördröjning.

Stockholm den 25 januari 1993

Bertil Måbrink (v)
Ärendet är avslutat Motionskategori: - Tilldelat: Trafikutskottet

Händelser

Inlämning: 1993-01-26 Bordläggning: 1993-02-09 Hänvisning: 1993-02-10

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (2)