Arktis

Motion 2011/12:Ub210 av Anita Brodén och Nina Lundström (FP)

av Anita Brodén och Nina Lundström (FP)

Förslag till riksdagsbeslut

  1. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om Sveriges ansvar som ordförande i Arktiska rådet.1

  2. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om University of the Arctic.

  3. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om behov av sjösäkerhetsinsatser i Arktis.1

1 Yrkandena 1 och 3 hänvisade till UU.

Motivering

Under de senaste åren har klimatförändringarna blivit högst påtagliga i Arktis, ett område som omsluter delar av de nordiska länderna, Ryssland, Kanada och USA.

Arktis reagerar först och kraftigast på klimatförändringarna. Havsisen minskar drastiskt och genomsnittstemperaturen i havet stiger, vilket sammantaget medför stora konsekvenser runt om i världen.

Föroreningarna är alarmerande, såsom avfall i havet och långtransporterat sot från uppvärmning och transporter.

Smältande isar kommer att öka sjötransporterna och intresset att utvinna olja och gas i området har ökat högst dramatiskt. Utöver miljöaspekterna kommer det att krävas gemensamma insatser och rutiner i samband med olyckor till havs. Ett ökande antal turistfartyg och oljetransporter spås i området. Olyckor i området kan få katastrofala följder, för såväl människor som miljö.

Gemensamma beslut för att skydda de känsliga arktiska områdena kommer att vara nödvändiga, varför det svenska ordförandeskapet i Arktiska rådet, en högnivågrupp bestående av de arktiska ländernas utrikesministrar samt representanter för ursprungsbefolkningen, blir betydelsefullt. Det kommer att krävas ett kraftfullt grepp för att öka skyddet av Arktis, för människornas och miljöns skull.

Sverige har stora möjligheter att verka för överenskommelser mellan de åtta arktiska länderna, inte minst med tanke på att Sverige, som icke kuststat, inte har samma egenintressen som kuststaterna.

Sveriges kunskap om nordisk och arktisk miljöutveckling vid Abisko forskningsstation och de arktiska utbildningarna vid Luleå tekniska universitet måste tas tillvara och knytas till University of the Arctic. Dessutom behöver svenskt deltagande i internationella forskningsinsatser fortsatt uppmärksamhet och uppbackning genom att den uppbyggda infrastrukturen för forskning värnas.

Stockholm den 28 september 2011

Anita Brodén (FP)

Nina Lundström (FP)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Utbildningsutskottet

Händelser

Inlämning: 2011-09-28

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (3)