Åretruntfärja till Holmön

Motion 2022/23:206 av Helena Lindahl (C)

av Helena Lindahl (C)

 

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att se över möjligheten att säkerställa upphandling av en färja med kapacitet att trafikera sträckan mellan Umeå och Holmön året runt och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

I många år har kommunikationerna till och från Holmön utanför Umeå kantats av problem. Trots påtryckningar från boende på ön, Umeå kommun, Region Västerbotten, länsstyrelsen och politiska företrädare har inget hänt. För några år sedan fick infrastrukturminister Tomas Eneroth en skriftlig fråga om hur kommunikationen till och från Holmön kunde säkerställas. Svaret från ministern var att han skulle bevaka frågan noggrant. Förra året fick ministern ånyo skriftliga frågor och hänvisade då till andra aktörer inom kommun, trafikverk och region att lösa knutarna.

 

Tyvärr kvarstår problemen för Holmöns invånare och en hållbar permanent lösning verkar tyvärr vara långt borta – i alla fall om man läser Trafikverkets beslut som i slutet av förra året skickades på mejl till bland annat Umeå kommun och den arbetsgrupp som för Holmönbornas talan.

 

Färjetrafiken ska bara bedrivas när det är isfritt, en svävare sätts in när isen är 20 centimeter tjock och däremellan erbjuds helikopter – ett transportalternativ som bara fungerar när det inte är mörkt, dimma eller snöar. Dessutom införs helikopter först när all annan möjlig trafik stått stilla i fem dagar.

 

Allt detta omöjliggör boende på ön – i alla fall för människor som jobbar på fastlandet och det ställer till med enorma problem för företagarna lokalt. Om man som anställd inte vet om man kan komma till sin arbetsplats dagen efter eller, i värsta fall under flera dagar, på grund av dåliga kommunikationer, är det illa. Det kan inte heller vara rimligt att den lokale snickaren på ön ska köra skoter för att frakta stora mängder virke – vilket för övrigt inte heller är möjligt när isen är för tunn.

 

Sammantaget kommer de människor som är i arbetsför ålder och som i dagsläget pendlar till fastlandet behöva flytta. Det blir en nedåtgående spiral för livet och utvecklingen på ön. Sett i ljuset av att regeringens särskilda utredare Thage G Peterson redan 2007 fastslog att Trafikverket ska ha ett helhetsansvar för kommunikationerna till och från Holmön, så rimmar dagens situation väldigt illa och är orimlig.

Detta bör ges regeringen till känna.

 

 

 

Helena Lindahl (C)

 

 

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Trafikutskottet

Händelser

Inlämnad: 2022-11-17 Granskad: 2022-11-17 Hänvisad: 2022-12-01

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)