Ärenden om att bevilja personlig assistans

Motion 2021/22:2644 av Lotta Olsson (M)

av Lotta Olsson (M)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om ökad kvalitet i beslut och ökad kompetens hos beslutsfattare om beviljande av medel för personlig assistans och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Reformen med personliga assistenter via assistansersättningen infördes 1994, en reform som varit viktig för alla dem i behov av assistent och som lett till en ökad frihet för den enskilde och gett en högre livskvalitet till både dem i behov av assistent och deras närstående. För att säkra kvaliteten för dem som har rätt till assistansersättning och säkra att reformen inte överutnyttjas behöver kvaliteten i besluten och kompetensen hos dem som fattar besluten förbättras. Förbättringar är påkallade såväl vad gäller ursprungliga beslut, omprövningar av beslut samt överklagade beslut.

Lotta Olsson (M)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Socialutskottet

Händelser

Inlämnad: 2021-10-04 Granskad: 2021-10-04 Hänvisad: 2021-10-14

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)