Arbetsvillkor i Sverige och internationellt

Motion 2010/11:A202 av Monica Green (S)

av Monica Green (S)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om anständiga arbetsvillkor.

Motivering

Det finns många exempel på att gästarbetare utnyttjats av företag i Sverige. De exempel som fått mest uppmärksamhet i medierna är de thailändska bärplockare som lurats hit med falska löften. Det visar att det inte räcker med att det finns kollektivavtal. Det måste också säkerställas att avtalen efterlevs.

Sverige importerar många produkter från Kina, Vietnam och Bangladesh där villkoren för arbetarna ofta är dåliga. I Kina och Vietnam är det inte ens möjligt att bilda fria fackföreningar.

Det behövs därför ett omfattande internationellt arbete såväl i Sverige som i andra länder för att förbättra arbetsvillkoren för arbetare. Även om vi i Sverige inte alltid kan kontrollera vilka löner arbetarna i andra länder får gäller det att ändå så långt det går ställa krav på anständiga arbetsvillkor.

Sverige kan driva på internationellt och konsumenter bör upplysas om möjligheten att välja varor som tillverkats med sjysta villkor. Företagen vet att de tappar kunder om det uppenbaras i medierna att de har dåliga förhållanden i produktionen.

Det behövs upplysning till både konsumenter och arbetstagare och olika typer av incitament som ökar möjligheterna till sjysta arbetsvillkor. Arbetsgivare och arbetstagarorganisationer måste på olika sätt uppmuntras för att fortsätta arbetet för bättre arbetsvillkor, vilotidsregler och arbetsmiljö. Det behövs initiativ till omfattande genomgripande arbete för sjysta arbetsvillkor i Sverige och resten av världen.

Stockholm den 19 oktober 2010

Monica Green (S)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Arbetsmarknadsutskottet

Händelser

Inlämning: 2010-10-19

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)