Arbetstidsförkortning för föräldrar till barn med funktionsnedsättning

Motion 2010/11:A282 av Catharina Bråkenhielm (S)

av Catharina Bråkenhielm (S)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om möjligheter för föräldrar till barn med funktionshinder att gå ned i arbetstid.

Motivering

Att vara förälder till ett barn med funktionshinder innebär ofta att man har många och omfattande kontakter med olika samhällsfunktioner. Det kan gälla sjukvården men även skolan och andra myndigheter för att se till att barnet ska ha så bra förutsättningar i livet som det är möjligt. Ett barn med funktionshinder har också stort behov av mycket stöd från föräldrarna för att klara vardagen på ett bra sätt.

Kontakter med samhällets myndigheter måste i allmänhet ske på dagtid. Det innebär att föräldrar till barn med funktionshinder ofta behöver ta ledigt från arbetet för att komma i kontakt med de tjänstemän som har som uppgift att vara till stöd och hjälp för familjen. Återkommande ledighet kan innebära problem både för den som begär ledigheten och för arbetsgivaren.

En förälder till ett barn med funktionshinder behöver således ägna mycket tid åt det som andra föräldrar inte behöver. Detta stöd som barnet kräver omfattar oftast hela uppväxttiden och även tiden som vuxen.

Det är därför angeläget att se över möjligheterna för föräldrar till barn med funktionshinder att gå ned i arbetstid.

Stockholm den 20 oktober 2010

Catharina Bråkenhielm (S)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Arbetsmarknadsutskottet

Händelser

Inlämning: 2010-10-26

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)