Arbetstid och arbetsmiljö

Motion 2013/14:A202 av Josefin Brink m.fl. (V)

av Josefin Brink m.fl. (V)
Motion till riksdagen

2013/14:A202

av Josefin Brink m.fl. (V)

Arbetstid och arbetsmiljö

V505

1 Innehållsförteckning

1 Innehållsförteckning 1

2 Förslag till riksdagsbeslut 2

3 Ett mänskligt arbetsliv 3

4 Bättre arbetstider 4

4.1 Stärkt rätt till heltid 4

4.2 Ökat inflytande över arbetstidens förläggning 5

4.3 Generell arbetstidsförkortning 6

4.4 Minska övertidsarbetet 7

4.5 Enklare övertidsregler 8

4.6 Bättre och enklare regler om dygnsvila 8

5 En bättre arbetsmiljö 9

5.1 Inför en nollvision mot dödsolyckor i arbetslivet 9

5.2 Arbetsrelaterade dödsfall 9

5.3 Alla tillbud och olyckor ska rapporteras och registreras 10

5.4 Fasa ut farligt och riskfyllt ensamarbete 10

5.5 Offentligt anställdas arbetsmiljö 10

5.6 Utökade möjligheter
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida
Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Arbetsmarknadsutskottet

Händelser

Inlämning: 2013-09-18

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (21)