Arbetstid och arbetsmiljö

Motion 2012/13:A202 av Josefin Brink m.fl. (V)

av Josefin Brink m.fl. (V)
Motion till riksdagen

2012/13:A202

av Josefin Brink m.fl. (V)

Arbetstid och arbetsmiljö

V504

1 Innehållsförteckning

2 Förslag till riksdagsbeslut 3

3 Ett mänskligt arbetsliv 4

4 Bättre arbetstider 5

4.1 Stärkt rätt till heltid 5

4.2 Ökat inflytande över arbetstidens förläggning 6

4.3 Generell arbetstidsförkortning 6

4.4 Minska övertidsarbetet 8

4.5 Enklare övertidsregler 9

4.6 Bättre och enklare regler om dygnsvila 9

5 En bättre arbetsmiljö 10

5.1 Inför en nollvision mot dödsolyckor i arbetslivet 10

5.2 Arbetsrelaterade dödsfall 10

5.3 Alla tillbud och olyckor ska rapporteras och registreras 11

5.4 Fasa ut farligt och riskfyllt ensamarbete 11

5.5 Offentligt anställdas arbetsmiljö 11

5.6 Utökade möjligheter att verka för regionala
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida
Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Arbetsmarknadsutskottet

Händelser

statustext: Ärendet är avslutat Inlämning: 2012-09-18

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (19)