Arbetsmiljö och arbetstid

Motion 2021/22:468 av Ali Esbati m.fl. (V)

av Ali Esbati m.fl. (V)

Motion till riksdagen

2021/22:468

av Ali Esbati m.fl. (V)

Arbetsmiljö och arbetstid

1   Innehållsförteckning

1 Innehållsförteckning

2 Förslag till riksdagsbeslut

3 En bättre arbetsmiljö för ett mänskligare arbetsliv

3.1 Företagshälsovård åt alla arbetstagare

3.2 Lag mot mobbning i arbetslivet

3.3 Motverka sexuella trakasserier i arbetslivet

3.4 Stärk skyddsombuden

3.4.1 Utökad tillträdesrätt för regionala skyddsombud

3.4.2 Stärkt utbildning för skyddsombud

3.5 Krav på arbetsmiljöutbildning

3.6 Åtgärder mot arbetsolyckor med dödlig utgång

3.6.1 Tillsätt en statlig kriskommission

3.6.2 Skärpta straff och sanktioner för arbetsmiljöbrott

3.6.3 Stärk rättsväsendets arbete med arbetsmiljöbrott

3.6.4 Inför en arbetsmiljöbalk

3.6.5 Inför
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida
Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Arbetsmarknadsutskottet

Händelser

Inlämnad: 2021-09-27 Granskad: 2021-09-27 Hänvisad: 2021-10-14

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (18)