Arbetsmarknads- och jämställdhetsutskottet

Motion 2019/20:1536 av Annika Hirvonen Falk m.fl. (MP)

av Annika Hirvonen Falk m.fl. (MP)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att byta namn på arbetsmarknadsutskottet till arbetsmarknads- och jämställdhetsutskottet och tillkännager detta för riksdagsstyrelsen.

Motivering

Den 12 september 2019 besökte Finlands arbetslivs- och jämställdhetsutskott det svenska arbetsmarknadsutskottet i riksdagen. Det var slående att ansvarsuppdelningen var så lik mellan utskott i olika parlament. I både Sverige och Finland ansvarar samma utskott såväl för arbetsmarknad som för det övergripande arbetet för jämställdhet.

Trots att Sverige ofta rankas i topp vad gäller arbete för jämställdhet i världen synliggörs detta arbetsområde inte i riksdagens interna organisation. Med inspiration från Finlands riksdag föreslår jag därför att arbetsmarknadsutskottet byter namn till arbetsmarknads- och jämställdhetsutskottet.

 

 

Annika Hirvonen Falk (MP)

 

Leila Ali-Elmi (MP)

Rasmus Ling (MP)

 

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Konstitutionsutskottet

Händelser

Inlämnad: 2019-10-02 Granskad: 2019-10-02 Hänvisad: 2019-10-11

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)