Arbetsmarknadens parter i skolan

Motion 2015/16:993 av Emilia Töyrä (S)

av Emilia Töyrä (S)

Förslag till riksdagsbeslut

  1. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om arbetsmarknadens parter i skolan och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

I läroplanen för gymnasieungdomar ingår att lära sig om arbetsmarknadens parter. Detta utnyttjas av den part som utgörs av arbetsgivarsidan, som ofta inbjuds att föreläsa eller hålla seminarier i gymnasieskolorna. Däremot är fackföreningar, som ju är den andra parten, ibland vare sig inbjudna eller välkomna till skolorna.

Detta riskerar att allt för ensidigt belysa arbetsmarknaden för eleverna som därmed inte är helt förberedda på vad arbetslivet kan komma att innebära. Det ligger inte alltid i arbetsgivarnas intresse att informera om de rättigheter eleverna kommer ha när de senare blir anställda och de riskerar således att bli utnyttjade om de inte tidigt får veta vilka regler som finns på svensk arbetsmarknad.

Det är viktigt att eleverna får kunskap om arbetsmarknaden och att parterna får möjlighet att informera.

Emilia Töyrä (S)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Utbildningsutskottet

Händelser

Inlämnad: 2015-10-05 Hänvisad: 2015-10-13

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)