Arbetslöshetsförsäkringen

Motion 2010/11:A283 av Phia Andersson och Hans Olsson (S)

av Phia Andersson och Hans Olsson (S)

Förslag till riksdagsbeslut

  1. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att utforma en arbetslöshetsförsäkring för trygghet och omställning.

  2. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att arbetslöshetsförsäkringen även i fortsättningen ska administreras av fackförbunden.

Motivering

En väl fungerande, tydlig, frivillig och solidariskt finansierad arbetslöshetsförsäkring är en viktig grundsten i den svenska arbetsmarknadsmodellen. En sådan arbetslöshetsförsäkring möjliggör nödvändig strukturomvandling, ger ekonomisk trygghet till dem som förlorar jobbet, stimulerar efterfrågan i ekonomin när arbetslösheten stiger och motverkar press nedåt på lönerna.

Efter att nuvarande regering tillträdde 2006 upphörde detta – ersättningarna sänktes och medlemsavgifterna höjdes, vilket innebär att försäkringen inte längre gav det skydd den var ämnad för, med konsekvensen att många lämnade a-kassan. Samtidigt blev hela arbetslöshetsförsäkringen överfinansierad och de pengar som kom in upphörde att gå till dem som drabbats av arbetslöshet och användes istället till slopade förmögenhetsskatter.

Stockholm den 25 oktober 2010

Phia Andersson (S)

Hans Olsson (S)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Arbetsmarknadsutskottet

Händelser

Inlämning: 2010-10-26

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (2)