Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan och kommunen

Motion 2019/20:12 av Magnus Jacobsson (KD)

av Magnus Jacobsson (KD)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att tillsätta en utredning som ser över förutsättningarna att förändra Arbetsförmedlingens, Försäkringskassans och kommunens roll i förhållande till personer som är arbetslösa och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Jag träffar ofta enskilda som upplever att man hamnar i kläm mellan Arbetsförmed­lingen, Försäkringskassan och kommunen avseende ersättning vid sjukdom och arbets­träning. I dag har vi tre olika parter (kommunen, Arbetsförmedlingen, Försäkrings­kassan) som på olika sätt hanterar de personer som fastnar i sjukdom.

Ett sätt att komma åt detta kan vara att Arbetsförmedlingen lyfter över flera av sina arbetsuppgifter till kommunerna samt till Försäkringskassan. På så sätt får kommunerna ett större ansvar, vilket de kan kombinera med det arbete som kommunerna redan gör inom vuxenutbildningen, arbetsmarknadsavdelningarna och försörjningsstödet. Många kommuner har organiserat sig i en arbetsmarknads- och utbildningsnämnd, vilket gör att dessa kommuner är väl förberedda för att ta över ett utökat arbetsmarknadsansvar ifrån staten.

I övrigt skulle Försäkringskassan kunna ta över det försäkringsansvar som Arbets­förmedlingen har. På så sätt kommer vi att minska de kontakter som en person i utsatt läge behöver ha för att komma in på arbetsmarknaden. Vi stärker även den kommunala möjligheten att vidta åtgärder som underlättar för enskilda att komma in i utbildning eller jobb.


Jag vill att en utredning tillsätts som ser över förutsättningarna att förändra Arbets­förmedlingens, Försäkringskassans och kommunens roll i förhållande till personer som är arbetslösa.

Magnus Jacobsson (KD)

Motionen är inlämnad Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Arbetsmarknadsutskottet

Händelser

Inlämnad: 2019-09-11 Granskad: 2019-09-12
Yrkanden (1)