Arbete och tillväxt

Motion 1992/93:A267 av Ingvar Carlsson m.fl. (s)

av Ingvar Carlsson m.fl. (s)
Motion till riksdagen

1992/93:A267

av Ingvar Carlsson m.fl. (s)

Arbete och tillväxt

1. Inledning och sammanfattning

Socialdemokraterna presenterar med denna motion en
handlingsplan för att först förhindra att fler jobb försvinner,
därefter stegvis öka sysselsättningen fram till 1996 och
pressa ned arbetslösheten mot 3 %.
Vi vill ta till vara den produktionskapacitet som finns
och människors vilja till arbete och utbildning. Passiva
kontantstöd skall användas för viktiga investeringar. I
stället för att öka skillnader mellan människor skall de ges
ökade möjligheter. På så vis skapas förutsättningar för att
nå en årlig tillväxt om 3 %
och bättre möjligheter att betala tillbaka statens lån.

Allt sedan den borgerliga regeringen tillträdde har vi
varnat för att
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida
Ärendet är avslutat Motionskategori: - Tilldelat: Arbetsmarknadsutskottet

Händelser

Inlämning: 1993-01-26 Bordläggning: 1993-02-09 Hänvisning: 1993-02-10

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (48)