Apotekaren som avlastning i vården

Motion 2016/17:1453 av Anette Åkesson (M)

av Anette Åkesson (M)

Förslag till riksdagsbeslut

  1. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att vidta åtgärder för att stärka apotekaren och apotekarens tjänster för att avlasta vården och tillkännager detta för regeringen.
  2. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att regeringen bör ge i uppdrag till berörda myndigheter och experter att se över om den receptfria läkemedelslistan kan utvidgas i samband med att förstärkt läkemedelsrådgivning ges till den enskilde och om att regeringen bör återkomma till riksdagen med förslag om detsamma, och detta tillkännager riksdagen för regeringen.

Motivering

Många besök på vårdcentraler och sjukhus går att minska om fler blir delaktiga i vård och omsorg kring patienten. Ett ytterligare ansvarsfullt sätt att effektivisera ansträngd hälso- och sjukvård är att använda landets alla apotekare och farmacevter, vid bl.a. apotek som blivit så många fler sedan alliansregeringens framgångsrika apoteksreform. I många andra länder används farmacevter för att avlasta vård och omsorg och, inte minst, för att främja bättre läkemedelsanvändning.

Apotekens egenvårdssortiment och rådgivning har utvecklats fort och bidrar redan idag till avlastning för förebyggande hälsa, folkhälsa, vård och omsorg. Det är dock hög tid att med hjälp av apotekens farmaceuter öppna upp nya möjligheter för ytterligare stärkt egenvård.  I dag kan en patient få tillgång till läkemedel genom receptbelagd medicin som förskrivs av läkare och receptfria mediciner som patienter kan köpa själva. Ett särskilt sortiment av receptfria läkemedel, som endast får säljas i kombination med rådgivning från apotekens personal, skulle ge enskilda människor större möjligheter att vårda sig själva – samtidigt som resurser kan frigöras i vård och omsorg.

Apoteken spelar en viktig roll i hälso- och sjukvårdskedjan men samhällsuppdraget kan utvecklas ytterligare. Sverige ligger idag långt efter omvärlden i att bättre integrera apoteken i vårdkedjan. Vi bör hänga med i utvecklingen och lära av exempel från andra länder.

Det vore därför lämpligt att pröva receptfria mediciner som farmaceuter kan expediera på apotek, efter rådgivning. Dessa mediciner skulle avse enklare åkommor och givetvis skulle de förvaras bakom disk och inte placeras ute i butikens hyllor. Läkemedel är inte vilken vara som helst och skall ges med restriktivitet.

Det är nu av stor vikt att regeringen skyndsamt vidtar åtgärder för att effektivisera en ansträngd hälso- och sjukvård genom att utveckla egenvården med nya receptfria läkemedel. Använder vi den kompetens som finns på apotek bättre kan skattemedel användas än mer effektivt, säkerheten värnas och lidande hos patienter sparas.

Anette Åkesson (M)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Socialutskottet

Händelser

Inlämnad: 2016-10-04 Granskad: 2016-10-12 Hänvisad: 2016-10-14
Yrkanden (2)