Apotek och tillgänglighet

Motion 2015/16:642 av Lars Eriksson m.fl. (S)

av Lars Eriksson m.fl. (S)

Förslag till riksdagsbeslut

  1. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om apotek och tillgänglighet och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

För att öka lönsamheten och göra det attraktivt att köpa loss apotek höjde den tidigare regeringen handelsmarginalen. Det har lockat nya apotekskedjor att etablera sig. Resultatet har blivit att det på vissa håll i landet går att välja mellan fyra olika apotekskedjor i samma kvarter samtidigt som apoteken lyser med sin frånvaro i glesbygden. Det är heller inte säkert att det apotek du väljer att gå till har din medicin på lager eller att de kan få fram den inom ett dygn. Och de kan inte hänvisa till ett närliggande apotek som har ditt läkemedel på hyllan – de tillhör ju inte samma kedja.

Den tidigare regeringen införde även ett påslag i apoteksledet för att öka de privata apotekens lönsamhet, vilket har medfört att läkemedel blivit dyrare både för skattebetalarna och för sjukvården. Trots detta finns det inga garantier för att det kommer att finnas apotek i glesbygd i framtiden.

Mot bakgrund av detta bör reglerna för apoteksmarknaden ses över i syfte att stärka patienternas rättigheter. Det bör finnas fungerande garantier för att man kan få sin medicin inom 24 timmar och det ska vara enkelt att få reda på vilket apotek medicinen finns på, oavsett vilken apotekskedja som har den.

Lars Eriksson (S)

Anna Wallén (S)

Olle Thorell (S)

Pia Nilsson (S)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Socialutskottet

Händelser

Inlämnad: 2015-10-02 Granskad: 2015-10-02 Hänvisad: 2015-10-13
Yrkanden (1)