Antalet myndigheter

Motion 2011/12:K267 av Jenny Petersson och Michael Svensson (M)

av Jenny Petersson och Michael Svensson (M)
Motion till riksdagen

2011/12:K267

av Jenny Petersson och Michael Svensson (M)

Antalet myndigheter

M0124

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att minska antalet myndigheter.

Motivering

Till varje departements ansvarsområde hör ett antal statliga myndigheter. Polisen, Migrationsverket och Skatteverket är några exempel på statliga myndigheter. Det är myndigheterna som ska tillämpa de lagar och utföra den verksamhet som riksdag och regering har beslutat om.

Minskningen av myndigheter har främst skett genom sammanslagningar till så kallade enmyndigheter. Vid årsskiftet fanns det 387 myndigheter, tabellen nedan visar antalet myndigheter den 31 december varje år.

2006

2007

2008

2009

2010

SB

3

3

3

3

2

Ju

149

142

142

136

136

UD

11

11

11

11

1116

16

13

12

12

S

17

16

14

16

18

Fi

56

57

59

61

58

U

102

66

61

55

59

Jo

16

11

10

10

7

M

44

40

16

15

10

N

69

27

29

24

26

IJ

13

12

8

6

Ku

34

34

33

32

A

11

10

10

10

RK

483

447

414

394

387

Källa:
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida
Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Konstitutionsutskottet

Händelser

Inlämning: 2011-10-04

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)