Ansökan om uppehållstillstånd

Motion 2007/08:Sf311 av Thomas Bodström (s)

av Thomas Bodström (s)
s43088

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om ansökan om uppehållstillstånd.

Motivering

Enligt utlänningslagen ska en utlänning som är make eller sambo med någon i Sverige få uppehållstillstånd. I lagen står det dessutom att det i fall som rör ett barn särskilt skall beaktas vad hänsynen till barnets hälsa och utveckling samt barnets bästa i övrigt kräver.

Men enligt samma lag skall en utlänning som vill ha uppehållstillstånd i Sverige ha sökt det innan han reste in i Sverige.

En utlänning som har barn med någon i Sverige behöver alltså idag åka tillbaka till hemlandet för att söka uppehållstillstånd här. Migrationsverket och migrationsdomstolarna får göra undantag, till exempel om ett barn riskerar att skiljas från sin förälder under lång tid. Men enligt en prejudicerande dom är sex månader inte en anmärkningsvärt lång tid för en pappa att vara ifrån sitt barn. Detta är inte rimligt. Därför måste regeringen se över lagstiftningen.

Stockholm den 4 oktober 2007

Thomas Bodström (s)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Socialförsäkringsutskottet

Händelser

Inlämning: 2007-10-05 Hänvisning: 2007-10-16 Bordläggning: 2007-10-16
Yrkanden (1)