Annandag pingst som helgdag

Motion 2021/22:131 av Kjell-Arne Ottosson (KD)

av Kjell-Arne Ottosson (KD)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att låta utreda möjligheten att återinföra annandag pingst som helgdag och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

År 2004 var sista året som annandag pingst var helgdag i Sverige. Från och med 2005 skulle Sverige fira nationaldagen som helgdag. För att landet som helhet inte skulle förlora för mycket på att få ytterligare en helgdag beslutades att en annan helgdag skulle strykas. Därmed fick annandag pingst stryka på foten. Fram till 1772 firades pingst rejält. Då var det inte bara pingstafton, pingstdagen och annandag pingst, utan även tredje- och fjärdedag pingst firades. Pingst är en helg som av tradition använts för konfirmationer och bröllop i en tid när naturen står i sin vackra försommargrönska. Jag får många påstötningar av människor som vill få tillbaka annandag pingst som helgdag. De säger att pingsthelgen ”blev förstörd” i och med att annandagen togs bort. Det är också lättare att arrangera större fester såsom bröllop en helg när du får en extra ledig dag som annandagen var.              

Kjell-Arne Ottosson (KD)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Konstitutionsutskottet

Händelser

Inlämnad: 2021-09-22 Granskad: 2021-09-23 Hänvisad: 2021-10-14

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)