Cykelbana mellan Västerås och Köping

Motion 2016/17:210 av Åsa Coenraads och Jessica Polfjärd (båda M)

av Åsa Coenraads och Jessica Polfjärd (båda M)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att beakta en cykelbana i Trafikverkets planering på sträckningen Västerås–Köping och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Ska Mälardalen utvecklas måste vi fortsätta att satsa på infrastruktur, men infrastruktur handlar inte bara om bilburen trafik utan även om cykling. Det planeras exempelvis för allt fler cykelmotorvägar runt om i Sverige. 

Trafikverket borde därmed planera för en cykelbana mellan Västerås och Köping. Alltfler väljer idag nämligen cykeln som ett miljövänligt alternativ. Cykling är en skonsam träning som ger välmående och i ett bredare perspektiv stärker folkhälsan. Möjligheten att cykla istället för att ta bilen medför också att man kommer närmare naturen. Samtidigt som utsläppen av klimatgaser reduceras till noll. Det finns därmed en rad fördelar med att även anlägga en cykelbana mellan Köping och Västerås.

Vi har tidigare motionerat om detta och anser fortfarande att frågan är högaktuell då Trafikverket ännu inte byggt om E18 på sträckan Västerås–Köping. För Trafikverkets planering vore det ekonomiskt fördelaktigt om detta ingick från början som ett led i att uppnå miljömålen.

 

Åsa Coenraads (M)

Jessica Polfjärd (M)

 

 

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Trafikutskottet

Händelser

Inlämnad: 2016-09-29 Granskad: 2016-09-29 Hänvisad: 2016-10-14

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)