Änkepensionerna

Motion 1999/2000:Sf202 av Rolf Gunnarsson (m)

av Rolf Gunnarsson (m)
Socialförsäkringsminister Maj-Inger Klingvall skrev i en
debattartikel i Aftonbladet: "Det skall gå att lita på
trygghetssystemen".
Så löd rubriken.
Men hur är verkligheten? Kan folk lita på trygghetssystemen?
Ta Sveriges änkor som ett exempel. Konfiskeringen av änkepensionerna är
ett exempel där Socialdemokraterna visat att det inte går att lita på systemen.
Den uppgörelse som gjordes, av Socialdemokraterna och Centerpartiet,
innebar en ren konfiskation av änkepensionerna, pengar som betalats in till
staten. Det blev dramatiska förändringar för många genom det beslutet.
Änkepensionerna bör således återställas efter vad som gällde före
"konfiskeringen".

Hemställan

Hemställan
Med hänvisning till det anförda hemställs
att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna vad i
motionen anförts om änkepensionerna.

Stockholm den 15 september 1999
Rolf Gunnarsson (m)
Ärendet är avslutat Motionskategori: - Tilldelat: Socialförsäkringsutskottet

Händelser

Inlämning: 1999-10-05 Hänvisning: 1999-10-12 Bordläggning: 1999-10-12

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (2)