Änkepensionens återställande

Motion 1999/2000:Sf258 av Anita sidén och Anne-Katrine dunker (m)

av Anita sidén och Anne-Katrine dunker (m)
För nästan tio år sedan beslutade partierna i full enighet att de som blivit
änkor före 1990 skulle få behålla sin änkepension enligt de gamla
reglerna. Så plötsligt gjorde regeringen helt om och änkepensionen för
vissa grupper konfiskerades.
Regeringen bröt sitt tidigare avgivna löfte, där det framgår att änkorna
skulle få behålla sin änkepension tills de fyllt 65 år. Detta är mycket
allvarligt, då beslutet strider såväl mot Sveriges grundlag som mot
europeiska konventionen  angående skydd för mänskliga rättigheter.
Den grupp som drabbas hårdast är de lågavlönade och eftersom vi talat om
änkor så är det naturligtvis kvinnor. Hälften av alla änkor har enligt
Riksrevisionsverkets utvärdering förlorat hela folkpensionsdelen, en summa
på ca 5 000 kronor per månad. Denna försämring genomfördes dessutom på
så kort tid att den som var änka inte kunde förändra sin ekonomiska
situation.
Det anstår inte en rättsstat att behandla änkorna på detta sätt och därför
hävdar vi att nivån på änkepensionerna måste återställas och att änkorna
därmed ska ges sina pensioner åter.

Hemställan

Hemställan
Med hänvisning till det anförda hemställs
att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna vad i
motionen anförts om  att återställa änkepensionen.

Stockholm den 4 oktober 1999
Anita Sidén (m)
Anne-Katrine Dunker (m)
Ärendet är avslutat Motionskategori: - Tilldelat: Socialförsäkringsutskottet

Händelser

Inlämning: 1999-10-05 Hänvisning: 1999-10-12 Bordläggning: 1999-10-12

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (2)