ANDT-frågor

Motion 2013/14:So206 av Eva Olofsson m.fl. (V)

av Eva Olofsson m.fl. (V)
Motion till riksdagen

2013/14:So206

av Eva Olofsson m.fl. (V)

ANDT-frågor

V217

1 Innehållsförteckning

2 Förslag till riksdagsbeslut 2

3 Inledning 4

4 ANDT-politiken 4

4.1 Klass och kön 5

5 Alkohol 6

5.1 Nej till så kallad gårdsförsäljning 6

5.2 Näthandel med alkohol 7

5.3 Förbjud alkohol- och tobaksreklam 8

5.4 Nationell handlingsplan för minskat alkoholbruk bland ungdomar 9

5.5 Sänkta införselkvoter för alkohol 9

5.6 Alkolås bör vara standard i trafiken 9

6 Tobak 10

6.1 Licensplikt för tobaksförsäljning 11

6.2 Inför dold försäljning av tobak 12

6.3 Ingen gratis reklam med neutrala paket 12

6.4 Bildinformation minskar tobaksanvändningen 13

6.5 Passiv rökning och rökfria miljöer 13

6.6 Utfasning av tobak 14

2 Förslag
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida
Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Socialutskottet

Händelser

Inlämning: 2013-09-19
Yrkanden (16)