Ändring i brottsbalken

Motion 1990/91:Ju633 av Ingrid Ronne-Björkqvist och Barbro Westerholm (fp)

av Ingrid Ronne-Björkqvist och Barbro Westerholm (fp)

Hemställan

Med hänvisning till vad som anförts i motion
1990/91:Sf630 hemställs
att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna
vad i motionen anförts angående en utvidgning av
brottsbalkens regler om ''försättande i nödläge''.

Stockholm den 24 januari 1991

Ingrid Ronne-Björkqvist (fp)

Barbro Westerholm (fp)
Ärendet är avslutat Motionskategori: - Tilldelat: Justitieutskottet

Händelser

Inlämning: 1991-01-25 Bordläggning: 1991-02-05 Hänvisning: 1991-02-06

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (2)