Ändring av åldersgränserna för adoption

Motion 2021/22:1482 av Boriana Åberg (M)

av Boriana Åberg (M)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om ändring av åldersgränserna för adoption och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Biologisk förälder kan vem som helst bli, något som är alldeles självklart. Men för att få bli adoptivförälder ställs många, och ibland allt för hårda, krav. Socialnämnderna har som huvudregel att inte lämna medgivande till internationell adoption om en av de sökande har fyllt 43 år. Det är många barn i världen som växer upp på gatan, eller i bästa fall på olika institutioner. En adoption skulle kunna ge dessa barn en uppväxt i trygghet, och tillhörighet till en familj. Därför bör bedömningarna för adoption göras utifrån den sökandes individuella förutsättningar, och inte styras av åldern. En äldre sökande kan till exempel med fördel godkännas för att bli adoptivförälder till ett äldre barn. Avslag på ansökan om medgivande för internationell adoption på grund av ålder berövar barn rätten till föräldrar och möjligheten till ett bättre liv i Sverige, samtidigt som människor inte får chansen att känna föräldraskapets glädje.

Boriana Åberg (M)

Motionen bereds i utskott Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Socialutskottet

Händelser

Inlämnad: 2021-09-30 Granskad: 2021-09-30 Hänvisad: 2021-10-14

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)