Andrahandsuthyrning av ägarlägenheter

Motion 2011/12:C357 av Marietta de Pourbaix-Lundin (M)

av Marietta de Pourbaix-Lundin (M)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att se över förutsättningarna för bruksvärdessystemet vid andrahandsuthyrning av ägarlägenheter.

Motivering

Sverige lider i vissa områden av svår bostadsbrist och allt som kan avhjälpa detta är av godo. Boende i den nya formen av ägarlägenheter är idag bundna av bruksvärdessystemet när hyra ska bestämmas om de väljer att hyra ut del av bostaden.

I Norge är bestämmelser om beskattning av hyresintäkter och om uthyrning av andelslägenheter reglerade i skattelagen (skatteloven) och i lagen om bostadsrättsföreningar (burettslagslova). Generellt säger skattelagen att hyresintäkter är skattefria så länge hyresvärden själv bor i minst 50 procent av bostaden. Hyresintäkten är vidare skattefri om hela bostaden hyrs ut för upp till 20 000 norska kronor om året. Den som innehar en bostadsrätt kan hos bostadsrättsföreningens styrelse ansöka om tillstånd för att få hyra ut lägenheten. Hyrestiden är begränsad till tre år. Det finns inte några bestämmelser som reglerar vilken hyra som får tas ut.

Jag anser att regeringen bör överväga att införa ett liknande system som i Norge vad gäller andrahandsuthyrning av ägarlägenheter.

Stockholm den 29 september 2011

Marietta de Pourbaix-Lundin (M)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Civilutskottet

Händelser

Inlämning: 2011-10-05

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)