Ändrade regler för en rättssäker folkbokföring

Motion 2014/15:62 av Lars-Arne Staxäng och Margareta Cederfelt (M)

av Lars-Arne Staxäng och Margareta Cederfelt (M)

Förslag till riksdagsbeslut

  1. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om en översyn av reglerna för folkbokföring och adressändring.

Motivering

Numera flyttar vi runt mer både inrikes och till viss del även utrikes än för några decennier sedan. Unga människor har under de senaste tio åren ofta bott på ett par olika adresser, en del flyttar utomlands ett tag och återvänder sen, och i storstäderna finns en omfattande andrahandsuthyrning. Mot denna bakgrund är det viktigt att folkbokföringsreglerna och deras tillämpning fungerar väl, men tyvärr är det inte alltid så idag.

Dagens regelverk underlättar för personer att folkbokföra sig på en ny adress för att t ex slippa undan rättvisan, vilket de lyckas allt för ofta med då någon form av bekräftelse inte alltid kommer fram till den som egentligen bor där. Det är alltså möjligt att kriminella personer står skrivna hemma hos människor som är helt ovetande om detta. När en familj flyttar till en ny adress kan det förekomma att andra personer redan är skrivna på nya adressen. Problemet är att den nya ägaren eller hyresgästen sällan informeras om detta. Skatteverket påbörjar visserligen i en hel del fall en bo-utredning för att slå fast var tidigare hyresgäst bor nu, men sådana utredningar är ofta tidskrävande.

Problemen som kan uppstå vid folkbokföring och adressändring är inte bara ett besvär för de människor som verkligen bor där de är folkbokförda utan dagens regler medför även ett hinder för myndigheterna i sitt arbete. Dagens situation kan t o m leda till att polisen stormar en bostad i jakt på en kriminell och istället skrämmer upp en barnfamilj. Ovan exempel visar med all tydlighet att det är angeläget med en översyn av reglerna kring folkbokföring och adressändring så att misstag undviks och falska adressändringar uppdagas.

.

Lars-Arne Staxäng (M)

Margareta Cederfelt (M)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Skatteutskottet

Händelser

Inlämnad: 2014-10-21 Granskad: 2014-10-21 Hänvisad: 2014-11-12
Yrkanden (1)