Ändrade faktureringsrutiner för vägtullar m.m.

Motion 2018/19:2133 av Monica Haider och ClasGöran Carlsson (båda S)

av Monica Haider och ClasGöran Carlsson (båda S)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att se över möjligheten att införa ett minimibelopp för fakturering av skattepliktiga passager och vägavgifter och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

I Sverige har vi vissa skatter kopplade till bilkörning. Infrastrukturavgifter tas ut för att biltrafikanter ska medfinansiera nybyggnationer av vägar, broar eller tunnlar. I stor­stadsregionerna Stockholm och Göteborg har det införts trängselskatt för att råda bot på trängseln, liksom för att bidra ekonomiskt för de utsläpp du som bilist bidrar med. Detta medför fakturering vid olika betalstationer, vilket leder till fakturor på ett fåtal kronor till tillfälliga privatbilister i området.

Trafikverket menar att det inte är en stor utgiftspost att skicka ut fakturor på små belopp till dessa bilister, ändå anser vi att riksdagen borde se över möjligheten att införa ett minimibelopp för fakturering av dessa avgifter och skatter. Det skulle spara en del utskick, liksom fler skulle ta sina fakturor från Trafikverket på allvar.

Monica Haider (S)

ClasGöran Carlsson (S)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Skatteutskottet

Händelser

Inlämnad: 2018-11-29 Granskad: 2018-11-29 Hänvisad: 2018-12-05
Yrkanden (1)