avLarsWernerm.fi.

Motion 1988/89:So289

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma.

Motion till riksdagen
1988/89:So289

avLarsWernerm.fi.

Ändrade direktiv för handikapputredningar

Principen om alla människors lika värde och lika rätt är utgångspunkt för
handikappolitiken. Målet är att utforma samhället på ett sådant sätt att det
blir tillgängligt för alla och att alla kan uppnå full delaktighet och jämlikhet.
Det grundläggande ansvaret för att målet kan förverkligas ligger på stat,
kommuner och landsting. Detta har samtliga politiska partier skrivit under
på. Man har också förbundit sig att inte låta uppfyllandet av målet styras av
svängningar i ekonomin. Det är ett löfte, som man inte kunnat leva upp
till. Handikappade har mycket hårt drabbats av den ekonomiska krisen. Reformer
har skjutits på framtiden och nedskärningarna inom den offentliga
sektorn har slagit hårt.

Den ekonomiska krisen har vänts till en uppgång. Nu skryter man om den
goda ekonomin och med att regeringen för första gången på mycket länge
kan presentera en budget, som går med överskott. Nu borde det alltså finnas
utrymme för att förbättra handikappades villkor radikalt. Budgetpropositionen
1989/90 innehåller också några förslag till reformer för handikappade,
men de är så blygsamma att det av handikapporganisationerna har betecknats
som nålpengar.

Många av de verkligt angelägna frågorna för handikappade har hänskjutits
till utredningar. De flesta till den under hösten 1988 tillsatta Handikapputredningen.
Det är naturligt att ha blandade känslor inför sådana utredningar.
Det finns frågor som behöver utredas grundligt och man kan hoppas att
utredningen skall presentera förslag till radikala förbättringar. Men utredningar
kan också verka hämmande i det att man från regering, i kommuner
och landsting avvaktar med förbättringar tills utredningen är klar.

En sak i samband med Handikapputredningen och andra utredningar som
berör samma grupper är direktiven. Det är fullkomligt oacceptabelt att
utredningar, som skall föreslå förbättringar för samhällets mest eftersatta
grupper arbetar under nolldirektiv, dvs att de måste kombinera förslag till
reformer med förslag till besparingar inom utredningsområdet.

Vpk kräver att utredningar inom handikappområdet får ändrade direktiv
så att de kan föreslå välbehövliga reformer utan att hämmas av nolldirektiven.

Hemställan

Med hänvisning till det anförda hemställs

att riksdagen av regeringen begär ändrade direktiv för Handikapputredningen
och andra utredningar inom handikappområdet, så att de
undantas från nolldirektiven.

Stockholm den 24 januari 1989

Lars Werner (vpk)

Bertil Måbrink (vpk)

Lars-Ove Hagberg (vpk)

Margö Ingvardsson (vpk)

Rolf L Nilson (vpk)

Berith Eriksson (vpk)
Bo Hammar (vpk)
Hans Petersson (vpk)

Mot. 1988/89
So289

15

Ärendet är avslutat Motionskategori: - Tilldelat: Socialutskottet

Händelser

Inlämning: 1989-01-25 Bordläggning: 1989-02-01 Hänvisning: 1989-02-02

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (2)