Ändrad praxis för beräkningen av dagsbotsbeloppet vid strafföreläggande

Motion 2014/15:1265 av Adam Marttinen och Angelika Bengtsson (SD)

av Adam Marttinen och Angelika Bengtsson (SD)

 

Förslag till riksdagsbeslut

  1. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att verka för att ändra Åklagarmyndighetens praxis för beräkningen av dagsbotsbeloppet vid strafföreläggande.

Motivering

I Åklagarmyndighetens praxis för beräkning av dagsbotsbelopp anges det i punkt 1.2 att den misstänktes egna uppgifter om sina ekonomiska förhållanden i allmänhet bör godtas när beloppet ska fastställas. Denna skrivelse är, trots att den följande texten anger att en kontroll ska göras vid misstänkta fall av felaktiga uppgifter, för vag. Det ska enligt vår mening vara praxis att alltid göra en kontroll över den misstänktes inkomster för att kunna basera dagsbotsbeloppet på så riktiga uppgifter som möjligt.

 

 

 

 

.

Adam Marttinen (SD)

Angelika Bengtsson (SD)

 

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Justitieutskottet

Händelser

Inlämnad: 2014-11-07 Granskad: 2014-11-07 Hänvisad: 2014-11-12

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)