Ändra reglerna kring betalningsanmärkning

Motion 2018/19:538 av Ann-Christine From Utterstedt (SD)

av Ann-Christine From Utterstedt (SD)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att ändra regelverket kring betalningsanmärkning och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Idag är reglerna hårda kring den som av olika anledningar har en obetald faktura som går vidare till Kronofogdemyndigheten att inkassera. En faktura som gått vidare resulterar i en personlig betalningsanmärkning som sträcker sig över tre år. Detta händer även om skulden betalats strax innan Kronofogdemyndigheten nåtts av ärendet och skulden där­med vid det laget redan är betald. Detta bör givetvis ändras så betalda skulder inte tas upp som ett ärende av Kronofogdemyndigheten. Efter att ärende väckts bör också personen få en begränsad tid på sig att betala skulden. Tre års anmärkning är en mycket besvärlig tid för den som drabbas. En betalningsanmärkning under dessa tre år innebär att personen är oförmögen att exempelvis kunna få ett hyreskontrakt, avtala ett telefonabonnemang, betala via faktura eller liknande. Ekonomiskt trångmål kan inträffa under speciella skeenden i livet, exempelvis vid en skilsmässa, arbetslöshet, skada eller sjukdom. Det kan också ske i samband med en flytt där posten inte når rätt adress eller post som av andra skäl inte når mottagaren som den ska, exempelvis utsätts postlådor för förstörelse med förstörd post som konsekvens. Personen som drabbas av en försvunnen postförsändelse kan inte få upprättelse utan blir registrerad och dömd till tre års karantän från ekonomiskt vardagliga händelser. Att likställa en person som drabbas av ett tids­begränsat ekonomiskt trångmål eller andra händelser personen inte kan rå över, med en person som kanske notoriskt avstår från att göra rätt för sig är inte nyanserat. Reglerna är alltför snäva och bör lättas upp, likt de regler som finns i vårt grannland Norge. En skuld som betalas ska innebära att betalningsanmärkningen upphör i samband med att skulden regleras, medan en skuld som kvarstår ska ge fortsatt betalningsanmärkning.

Ann-Christine From Utterstedt (SD)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Finansutskottet

Händelser

Inlämnad: 2018-11-19 Granskad: 2018-11-19 Hänvisad: 2018-12-05
Yrkanden (1)